Медиен обзор

Пациентите в ЕС все още се сблъскват с трудности при задгранично лечение

Съгласно новия доклад на Европейската сметна палата, публикуван днес, пациентите в ЕС все още се сблъскват с трудности при ползването на услугите, предвидени в директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване. Само малка част от потенциалните пациенти са запознати с правата си да търсят здравни грижи в други   държави. Същевременно одиторите установиха и проблеми и закъснения при обмена на данни за пациентите по електронен път между държавите членки. Освен това е необходимо да се подобрят действията за осигуряване на достъп до здравно обслужване на пациенти с редки  заболявания.

 

Директивата на ЕС за трансгранично здравно обслужване от 2011г. има за цел да осигури безопасна и висококачествена медицинска грижа отвъд националните граници в ЕС, както и да въведе механизми за възстановяване на разходите в чужбина при същите условия, както и в държавата членка на произход. „Гражданите на ЕС все още не получават достатъчно ползи от амбициозните действия, планирани в директивата за трансгранично здравно обслужване“, заяви Януш Войчеховски, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Правилата на ЕС включват правото на трансгранични здравни грижи, по-лесен обмен на здравни данни през граница и инициативи за пациентите с редки заболявания. Но

 

за да бъдат изпълнени тези амбициозни цели е необходимо по-добро управление“.

 

Одиторите установиха, че Комисията извършва наблюдение върху транспонирането на директивата в националните законодателства и изпълнението ѝ от страна на държавите членки. Тя също така е помогнала на държавите членки да подобрят информираността на пациентите относно правата им за трансгранично обслужване, но все още се наблюдават някои пропуски.

Pin It

Д-р Дечо Дечев: Ако НЗОК загуби съдебните дела за неизплатена на болниците надлимитна дейност за периода 2015-2018 г., ще трябва да плати 155 млн. лв. без лихвите

Ако Националната здравносигурителна каса (НЗОК) загуби съдебните дела за неизплатена на болниците надлимитна дейност за периода 2015-2018 г., ще трябва да плати 155 млн. лв. без лихвите. Това е казал управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев по време на заседание на Надзорния съвет на 8 май, чиято стенограма е публикувана на интернет страницата на НЗОК, предаде БТА. Сумата би била над 200 млн.лв, смята Григор Димитров, представител на работодателите в Надзорния съвет на Здравната каса.

 

По време на заседанието членовете на Надзорния съвет са обсъждали откъде би могло да се вземат тези средства, за да се платят на болниците, ако съдът отсъди решениeто си в тяхна полза. Иван Кокалов, представител на КНСБ, е предложил да се водят преговори с болниците, спечелили делата и да се преговаря НЗОК да им изплати дължимото разсрочено. Кокалов предлага още между първа и втора съдебна инстанция юристи да консултират НЗОК дали делото трябва да се води до края или Касата да започне да преговаря с лечебното заведение.

Pin It

Здравното министерство поправя текст, който породи дефицит на лекарства в болниците

Ведомството, оглавявано от министър Кирил Ананиев, въведе поредна мярка за пестене от плащане на лекарства, която доведе болниците до дефицит на животоспасяващи лекарства и сега спешно се поправя. Понастоящем болниците са задълъжени да купуват медикаменти по цени, които понякога са по-ниски от минималните доставни. Това често води до отказ на дистрибуторите да ги зареждат.

Болниците занапред вече ще могат да купуват лекарства, които са на по-висока стойност от записаната в лекарствения списък, подготвен от държавните здравни институции. Това предлага здравното министерство в проектонаредба за условията за регулиране на цените на лекарствата.

Причината е, че заради честите промени в цените на медикаментите се оказва, че доставчиците са купили стока на цена например 100 лв. опаковката, а междувременно Съветът по цените на лекарствата служебно е намалил цената на 90 лв., тъй като е открил такава цена в друга европейска държава.

Наредбата, която вменява задължение на болниците да купуват по най-ниската действаща цена, влезе в сила от 1 април. Сега здравното министерство, което предложи текста с цел да пести от плащания за лекарства, иска да го отмени. Причината е, че е получило множество сигнали от болниците за писмен и устен отказ на дистрибуторите да доставят животоспасяващи медикаменти за лечение на сърдечно-съдови, ендокринни, неврологични, офталмологични заболявания, антимикробни средства, обезболяващи и разтвори, които са неразривна част от лечебния процес.

Pin It

Здравното министерство ще затяга финансовата дисциплина на болниците

Държавните и общинските болници и онкологичните центрове ще трябва да правят анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, да го пращат в здравното министерство и да набелязват мерки за погасяването им. Здравното министерство ще анализира отчетите, ще следи болниците спазват ли строги финансови стандарти. А при сериозни отклонения, управителите на болниците ще трябва в тримесечен срок да направят планове за преструктуриране и устойчиво развитие.

Това предвижда проект на наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Документът е качен за съгласуване от здравното министерство и срокът за становища е до края на май.

Финансовите правила, които ще трябва да спазват болниците, изискват още обществени поръчки на стойност над 70 000 лв. да могат да се обявяват само след предварително уведомяване на министъра на здравеопазването.

Pin It

В деня без тютюнев дим СЗО предупреди отново: 8 милиона умират годишно заради пушене

Тютюнът убива по един човек на всеки четири секунди, годишно 8 милиона души умират от болести, причинени пряко от тютюн, а 1 милион са смъртните случаи поради вторично излагане на тютюнев дим. Още по-голямо притеснение е огромното страдание, причинено от респираторни заболявания, причинявани от пушене, инвалидизации и т.н. В Европейския съюз за 2016 г. около една четвърт от всички докладвани смъртни случаи се дължат на рак, а ракът на белия дроб представлява 21% от всички тези смъртни случаи. Това отбелязва статистиката на Световната здравна организация и на Евростат, публикувани като част от тазгодишната кампания по случай Световния ден без тютюнопушене (31 май). И двете организации тази година наблягат на това да повишат информираността за множеството начини, по които излагането на тютюн влияе върху здравето на белите дробове.

Pin It

Още 4 години отсрочка за личните лекари без специалност

Личните лекари получават трета поред отсрочка за придобиването на специалност "Обща медицина". Новото отлагане, този път с 4 години, се налага, за да могат над 670 лични лекари без специалност да продължат да работят и практиките им да не бъдат закрити след 3 юни тази година.

Според приетите днес от парламента едновременно на първо и второ четене промени отсрочката за лекарите, които вече са започнали специализация, е 4 години. Тези, които не са започнали обучение до 3 юни, могат да продължат да практикуват за срок от четири години, при условие че запишат специализация до една година от влизането на закона в сила. След изтичане на едногодишния срок регистрацията на тези, които още не са започнали обучение, ще бъде заличена. Изискването за придобиване на специалност "Обща медицина" не се отнася за лекари, които имат призната специалност по вътрешни болести, детски болести или по спешна медицина.

Предложението беше прието на първо четене без дебати, без "против" и "въздържали се". Така премина и гласуването на второ четене.

Pin It

Ако имате личен лекар - честито. Смени не са особено възможни

Имате ли личен лекар? Харесвате ли го, доволни ли сте? Ако отговорът на тези въпроси е "Не" или имате друга причина да искате да смените общопрактикуващия си лекар, може би сега е моментът да го направите, тъй като от днес до края на месеца е срокът за промяната. От друга страна, ако поне имате личен лекар, независимо дали сте удовлетворен, независимо че чакате на опашки, че според вас не получавате очакваното внимание и грижи, направления... то най-добре е да забравите за този срок и възможността за промяна. Защото липсата на лични лекари става все по-осезаема, много от действащите медици са свръхнатоварени и отказват да приемат нови пациенти, много са в предпенсионна и пенсионна възраст. Вече зачестиха и случаите на хора, решили да посетят личния си лекар и установили с изненада, че той е прекратил практиката си (пенсионирал се, заминал в чужбина или просто решил да не работи повече), оставяйки над 1000 пациенти без медицинска грижа. А последващите опити да намерят нов лекар често са съпроводени от немалко спънки, откази.

Pin It

България и Латвия са с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз

България и Латвия са с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз. В страната ни хората живеят средно 74.8, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода 2016 - 2018, оповестени днес. Статистиката за очакваната продължителност на живота спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) остава непроменена.

Показателят "очакваната продължителност на живота" показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

 

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години. За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години.

България и Латвия са с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз

© Национален статистически институт

 

 

За лицата, достигнали възраст 65 години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. За периодa 2008 - 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъжете и 1.5 за жените).

 

Очакваната продължителност на живота варира и според области. За Монтана тя от 72.7 години, до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали. В общо осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).

 

България и Латвия са с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз

© Национален статистически институт

 

В Латвия средната продължителност е 74.9 години. С най-висока продължителност са Испания (83.4) и Италия (83.1 години).

Pin It

Първа сърдечна операция за годината извършиха в УМБАЛ „Света Екатерина“

20-годишен пациент получи ново сърце след успешна трансплантация в УМБАЛ „Св. Екатерина“, съобщиха от лечебното заведение. Под ръководството на директора на болницата проф. Генчо Начев екип от трансплантолози извърши първото за 2019 г. присаждане на сърце. Донорът е 28-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив от Плевен. Трансплантацията е протекла успешно, пациентът е преведен в реанимацията, контактен е и диша самостоятелно. От две години и половина той е в листата на близо 40 чакащи за сърдечна трансплантация пациенти. През това време животът му е поддържан с помощта на изкуствено сърце, поставено в болницата. Това е твърде дълъг период за пациент в подобно състояние. От рестарта на сърдечните трансплантации през 2003 г. досега в УМБАЛ „Св. Екатерина“ са извършени близо 70 присаждания на сърце. Лекарите от болницата благодарят на близките на донора за изключително хуманния акт в толкова тежък за тях момент, както и на колегите си координатори на донорски ситуации за отличната колаборация и професионална реакция в спасяването на човешки живот.

Pin It

Пациентска организация е против специализанти да дават самостоятелни дежурства в болници

Пациентската организация "Заедно с теб" изрази несъгласие с "договорката между Националната здравоосигурителна каса (НЗОК) и Български лекарски съюз (БЛС) специализанти да дават дежурства в болници самостоятелно". "Считаме, че лекари без специалност нямат компетентност да приемат и лекуват пациенти в болниците. Приемането и лекуването на пациенти в събота, неделя и празници от лекари без специалност е дискримативно спрямо нас. Само в работни дни ли трябва да се разболяваме, за да ни лекуват лекари със специалност?", питат от пациентската организация. Според тях не е редно дейности, които трябва да се осъществяват от специалисти да бъдат прилагани от специализанти. От "Заедно с теб" уточняват, че нямат нищо против специализантите да се обучават, но единствено и само под реален контрол на специалист. "Очакваме министърът на здравеопазването да спре тези застрашаващи живота ни указания и да поеме отговорст за качественото лечение в цялата страна", завършва декларацията на организацията. През февруари здравното министерство предложи нови строго определени критерии и правила, на които трябва да отговарят болниците и клиниките, за да могат да получат статут на университетски.

 

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки