Следдипломна квалификация

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“, 03 -05 ноември 2017г., гр. Троян , хотел Троян Плаза

В програмата:
- Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
- Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване
- Ръководни правила за поведение при дислипидемия – основни послания и значение за ежедневната практика
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Докъде може да сигнем в понижаване на LDL-C – има ли граница за 2017
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение

Изтеглете програмата

Pin It

Научна – практическа конференция „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“, 27 -29 октомври 2017г., гр. Разлог , хотел Балканско Бижу

В програмата:
- Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
- Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване
- Ръководни правила за поведение при дислипидемия – основни послания и значение за ежедневната практика
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Докъде може да сигнем в понижаване на LDL-C – има ли граница за 2017
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение

Изтеглете програмата

Pin It

Научен симпозиум ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ, 13 -14 октомври 2017 г., гр.София, в хотел Best Western Premier Hotel Sofia Airport, зала Хитроу

В програмата:
- Механизми и генетични аспекти на предсърдното мъждене, нови концепции
- Генетични аспекти на предсърдното мъждене
- Фиброзна кардиомиопатия на предсърдията
- Сателитен симпозиум Бьорингер Ингелхайм
- Предизвикателства в диагностиката на предсърдното мъждене
- ЕКГ мониториране при предсърдно мъждене – колко е достатъчно?
- Предсърдно мъждене и имплантируеми устройства: роля на епизодите на високочестотна предсърдна активност
- Предсърдното мъждене при специфични клинични сценарии
- Поведение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при пациент на антикоагулантно лечение
- Антикоагулантни стратегии при пациенти, подлежащи на електрокардиоверзия
- Антикоагулантни стратегии при стентирани пациенти
- Пери‐ и постпроцедурна медикаментозна терапия при пациенти след катетърна аблация на предсърдно мъждене
- Сателитен симпозиум MSD
- Биомаркери и предсърдно мъждене
- Биомаркерите като предиктори за развитие на предсърдно мъждене
- Промени в оксидативния статус при предсърдно мъждене
- Биомаркери за фиброза при предсърдно мъждене
- Сателитен симпозиум Bayer
- Новости в практическите ръководства. Как да изберем НОАК при различни пациентски профили?
- Рискови фактори, съпътстващи заболявания и лечение на предсърдното мъждене – едноцентрово епидемиологично проучване в България
- Образни методики при предсърдно мъждене
- Образни методики за оценка на ЛП фиброза
- Ехокардиографски показатели за оценка на ЛП функция: предиктори за успеха на катетърната аблация при предсърдно мъждене
- Образни методики при оценка на морфологията на ЛП ухо и определяне на емболичния риск
- Катетърни методики за лечение на предсърдно мъждене
- Изолация на белодробните вени: нови технологии, подобряващи резултатите от процедурата
- Субстратна модификация при предсърдно мъждене – има ли адитивна роля към изолацията на белодробните вени
- Аблация на ротори при предсърдно мъждене
- Предсърдното мъждене през погледа на невролога
- Криптогенен инсулт и емболичен инсулт с неустановен произход
- Нарушения на съня и предсърдно мъждене
- Превенция на мозъчен инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене ‐ гледната точка на невролога
- Предсърдно мъждене и когнитивна дисфункция
- Хирургия и предсърдно мъждене
- Възможности на хирургичната криоаблация при операции на отворено сърце
- Възможности на хирургичната радиофреквентна аблация при операции на отворено сърце
- Хибриден подход при аблация на предсърдно мъждене ‐ защо, кога, как
- Перкутанна оклузия на ухото на ЛП
- Основни принципи и стъпки при перкутанната оклузия на ухото на ЛП
- Перкутанна оклузия на ухото на ЛП – селекция на пациентите
- Сателитен симпозиум Пфайзер
- Addressing the unmet need ‐ are all NOACs the same?
- Дискусия: Контрол на ритъма или контрол на честотата?
- Предимства на контрол на ритъма
- Предимства на контрола на честотата

Програма

Pin It

Научен симпозиум Холистичен поглед към предсърдно мъждене, 13-14 октомври 2017 г., София, Best Western Premier Sofia Airport, Зала Хитроу

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в Научен симпозиум „Холистичен подход към Предсърдно мъждене“ , който ще се проведе в гр.София, в хотел Best Western Premier Hotel Sofia Airport в периода 13 -14 октомври 2017 г. Симпозиумът е ориентиран към широка публика включваща кардиолози, работещи в доболничната и болничната помощ, кардиохирурзи, специализанти по кардиология и кардиохирургия, както и общо практикуващи лекари.

Водещи български и чужестранни специалисти от различни области на медицината ще представят новите тенденции в областта на диагностиката и лечението на предсърдното мъждене. Целта на форума е да насочи вниманието на лекарите към интердисциплинарния подход към това социално значимо заболяване. По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми.

Актуална информация за симпозиума,както и предварителна програма на събитието ще бъдат отразени в сайтовете на ДКБ (http://www.cardiobg.com) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (http://www.arpharm.org/).

Искрено се надявамe, че Вашето присъствие и активно участие ще допринесат за успешното протичане на форума.

С уважение,
Д-р Васил Трайков
Научен ръководител на симпозиума
Проф. Арман Постаджиян
Председател на ДКБ

Покана

Програма

Program - English

Регистрационна форма

Pin It

Симпозиум на работната група по сърдечно-съдов риск при жени "Бременност и сърдечносъдови заболявания", 16 септември 2017 г., Парк--хотел „Москва“, гр. София

Уважаеми колеги,

Предстои Симпозиум на работната група по сърдечно-съдов риск при жени "Бременност и сърдечносъдови заболявания", който ще се състои на 16 септември 2017 г. в Парк--хотел „Москва“, гр. София. Сред темите:

-  Промени в сърдечно-съдовата система при здрави бременни
-  Артериална хипертония и бременност – гледната точка на кардиолога
-  Артериална хипертония и бременност – гледната точка на акушер гинеколога
-  Сърдечно-съдови лекарства и бременност
-  Антикоагулация при бременност и пуерпериум
-  Кардиомиопатии на бременността
-  Вродени сърдечни пороци и бременност. Поведение при бременни с клапни увреди.
- Диагностичен и терапевтичен подход при бременни с ритъмни нарушения
- Кардиопулмонална ресусцитация при бременни жени
- Инвазивна оценка и лечение на ССЗ при бременни
- Клиничен случай - пейсмейкър
- Клиничен случай - БТЕ
- Клиничен случай – синдром на хиперстимулация след инвитро процедури
- Скрининг за Прееклампсия – протокол, клинично приложение, първите резултати в България
- Сърдечно-съдов риск при възрастни първескини
- Сърдечно-съдов риск при инвитро процедури

Ще ви очакваме. За повече информация:
Дружество на кардиолозите в България
София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422
Телефон:  0889788446
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Покана

Програма

Регистрационна форма

Плакат

Pin It

IV-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, 29 септември – 1 октомври 2017 г. хотел Рамада, София

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви поканя на IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в периода 29 септември – 1 октомври 2017 г. в хотел Рамада, София. Нашата цел е да изготвим и предложим наситена програма с висока научна стойност, базирана върху доказаната клинична практика на кардиолози и електрофизиолози. Конгресът ще се стреми да обхване най‐актуалните теми в инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят новите диагностични и терапевтични стратегии. Фокусът на конгреса тази година ще бъде върху новите терапевтични стратегии при предсърдно мъждене, както и върху проблемите на камерните тахиартмии и внезапната сърдечна смърт. Ще бъдат представени и новости от областта на кардиостимулацията и сърдечната ресинхронизираща терапия.

За да постигнем тези цели, и имайки предвид огромния научен материал за лечението на сърдечната недостатъчност и предотвратяването на внезапната смърт, бихме искали да насочим научната програма към всички специалисти, които в различни етапи са свързани с диагностиката и терапията на пациенти с аритмия. През последните десет години стана ясно, че все повече пациенти с аритмия и сърдечна недостатъчност биват проследявани от клинични кардиолози и общопрактикуващи лекари. Именно това поражда необходимостта от съвместна дискусия върху резултатите от новите и вече утвърдените терапевтични стратегии в електрофизиологията и терапията с имплантируеми електронни устройства. По тези причини амбицията на конгреса е да привлече както специалисти в областта на електрофизиологията и електрокардиостимулацията, така и общи кардиолози.

Лектори на конгреса ще бъдат български експерти в областта, както и изявени гости от чужбина. Очакват се около 150 участници. Водещи фармацевтични фирми и компании от областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможността да демонстрират най‐новите достижения в областта на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.

Вашето активно участие ще допринесе за ползотворен и стойностен форум – арена за обмен на знания, опит и новаторски идеи.

Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Васил Трайков
Председател на ССКЕ

Покана
Форма за регистрация
Предварителна програма

Pin It

Астра Зенека България отпуска целеви образователен грант, който дава възможност на специалисти и специализанти по кардиология и ендокринология, да участват в Научен симпозиум Cardiology Alliance Сърдечно-съдови ефекти в кардиоонкологията и диабетологията

Астра Зенека България отпуска целеви образователен грант, който дава възможност на специалисти и специализанти по кардиология и ендокринология, да участват в Научен симпозиум Cardiology Alliance Сърдечно-съдови ефекти в кардиоонкологията и диабетологията 12 -14 Май 2017, гр.София, Best Western Premier Sofia Hotel. За кандидатстване, моля изпратете на посочения електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. :

- Три имена
- Телефон за връзка
- Електронен адрес

Изпращането на заявка за регистрация не гарантира вашето участие. За целта ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация.

Pin It

Научен симпозиум „Остра, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии – нови предизвикателства в диагностиката и лечението“, 9 и 10-и юни 2017 г., гр. София

Уважаеми колеги,

Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртност в България и региона. Сърдечната недостатъчност е важен елемент от тази патология, като количеството на тези болни нараства в общоевропейски мащаб, както поради застаряването на населението, така и, парадоксално, поради успехите в други области на медицината и в частност кардиологията, удължаващи животът на болните. Това прави разширяването на познанията ни в диагностиката и лечението на това състояние, както и на причините, които го пораждат особено актуално. На 9 и 10-и юни 2017г в гр. София, Хотел Експо, бул. „Цариградско Шосе”, No. 149, ще се проведе научен симпозиум, организиран от работната група по сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии към Дружество на кардиолозите в България. Мотото на симпозиума е „Остра, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии – нови предизвикателства в диагностиката и лечението“. На този научен форум ще бъдат разгледани най-новите достижения на съвременната кардиологична наука в диагностиката и лечението на сърдечната недостатъчност. Ще получите съвременен поглед върху изключително интересната група на кардиомиопатиите. Лекционният материал ще бъде подготвен от изтъкнати български специалисти, а вие ще имате възможност да участвате в научната дискусия след всяка сесия. Нашето искрено желание е този научен форум да обогати вашите научни знания и практически умения в тези области на кардиологията, както и да ви предостави възможност в личен контакт да получите отговор на вълнуващите ви въпроси.

Организационен комитет:

Доц. д-р Пл. Гацов,
Доц. д-р М. Господинова,
Председател на ДКБ: Проф. д-р А. Постаджиян
Научен секретар на ДКБ: Доц. д-р Й. Йотов

Покана

Програма

Регистрационна форма

Pin It

Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на Артериалната хипертония", 27-28 май 2017 г. ,Чифлика палас – общинаТроян, с. Чифлика

Сред темите:
-  Хемодинамичен подход при определяне на лечението на артериалната хипертония – доц. Груев
-  Бъбреци и сърдечно-съдова система: взаимодействия в норма и патология – д-р Филипов
-  Превенция на когнитивните нарушения и деменцията чрез контрол на артериалното налягане – д-р Янева
-  Сателитен симпозиум на Пфайзер
 - Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми/A. Mенарини България

Програма

Pin It

Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на Артериалната хипертония", 22 - 23 април 2017 г., Пловдив

Сред темите:
-  Хемодинамичен подход при определяне на лечението на артериалната хипертония – доц. Груев
-  Бъбреци и сърдечно-съдова система: взаимодействия в норма и патология – д-р Филипов
-  Превенция на когнитивните нарушения и деменцията чрез контрол на артериалното налягане – д-р Янева
-  Сателитен симпозиум на Пфайзер
 - Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми/A. Mенарини България

Програма

 

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки