В резюме

За да бъде поставена диагноза ,,артериална хипертония"

Еднократното установяване на високо артериално налягане не е причина да бъде поставена диагноза „артериална хипертония”. Съществуват критерии, съгласувани със специалисти кардиолози от цял свят, които трябва да бъдат съобразени при всеки един пациент. За разлика от редица други хронични заболявания артериалната хипертония като диагноза се поставя, след като се покрият тези строго определени критерии:
Pin It

Цели при лечението на артериална хипертония

" При установяването на всяко едно заболяване, особено когато то има хроничен характер, е необходимо на всеки един пациент да се изяснят не само същността и възможните усложнения на заболяването, но и да се определят целите, които е възможно и необходимо да бъдат постигнати" - д-р Петя Стефанова
Pin It

Централизирано българско проучване

Pin It

Cepheus - Централизирано българско проучване

Доц. Н. Гочева

CEPHEUS е първото мащабно епидемиологично проучване, чиято цел е да отрази в каква степен се спазват препоръките на Европейското кардиологично дружество за постигане на прицелните нива на LDL- холестерол при болни, които получават липидопонижаваща терапия. Постигането на прицелните нива на холестерола е най-важната  част от стратегията за понижаване на сърдечно-съдовия риск. За пациенти  с умерен  сърдечно-съдов риск LDL-холестеролът  трябва да е под 3.0 ммол/л. При болни с висок риск препоръчваната стойност е под 2,5 ммол/л, а при високорискови пациенти  / ниво на SCORE > 10 % / с установена исхемична болест на сърцето в това число и тези прекарали инфаркт, както и при пациенти със захарен  диабет тип 2 и пациенти с бъбречна недостатъчност / – под 1,8 mmol/l

В CEPHEUS участват 250 кардиолози от извънболничната помощ от цялата страна. Многоцентровото проучване проследява 2500  пациенти, които получават липидопонижаващо фармакологично лечение с начало от минимум 3 месеца, без да се налага промяна в дозата и използвания медикамент през последните 6 седмици преди включването.

Първичната цел на CEPHEUS е да се определи ефективността  на  липидопонижаващо фармакологично лечение в България, чрез определяне честотата на постигнатите  таргетните нива на LDL-холестерола според препоръките на  Fourth Joint European Task Force препоръки.


Вторичните цели включват:

  • Определяне  процента пациенти, които постигат таргетните нива на LDL-холестерола според американските /АТР ІІ и ІІІ/ и Fourth Joint European Task Force  препоръки от следните субпопулации:

 Пациенти, при които се провежда първична/вторична профилактика
 Пациенти с метаболитен синдром

  • Да се идентифицират причините за недолекуване на хиперхолестеролемията и значението на използваните в практиката препоръки
  • Да се оцени комплайнса на лекарите по отношение използването на международните препоръки, свързани с определянето на терапевтичния режим


Началните данни, показват, че  само при 43% от пациентите са постигнати препоръчваните прицелни стойности на LDL-холестерола.
Изложените в графиката данни отразяват постигането на прицелните стойности в отделните рискови категории.

Активно изображение

 

Предстои анализ на резултатите и публикуването им в авторитетно международно издание.


Проучването е осъществено с помощта на АстраЗенека

Pin It

Нови методи на лечение на съдовите заболявания и авангардна терапия при множествена склероза

Нови методи на лечение на съдовите заболявания и авангардна терапия при множествена склероза показаха в Токуда Болница. Демонстрираха ги международен екип лекари в рамките на втория Ендоваскуларен симпозиум в МБАЛ „Токуда Болница София”. Той се проведе на 27-ми ноември от 09.00 часа в Аулата на ет. 9.
Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки