Седем световни експерти се събират в Париж на 5 февруари 2011 г., за да участвуват в две видео дискусии на кръгла маса относно лечението на диабета отвъд границите на традиционните рискови фактори и контрола на нивото на LDL-C. Дискусиите стават достояние на лекари, медицински специалисти и пациенти по цял свят, благодарение на новите e-learning технологии и интернет. Дискусията е дублирана на български език, като останалата част от линковете е със запазени английски наименования.

 

Поради големият обем на програмата, при по-слаб интернет достъп, е за предпочитане изтеглянето на 

цялата DREAM програма като zip файл ,

разархивирането й в подходяща папка, и ползването й на локален компютър с клик върху файл Start.exe


Ако имате добър достъп до интернет и приличен компютър - ето линк за онлайн достъп  до Програма DREAM - http://bit.ly/UfpenH


Научният комитет:

Председател: Алберто Замбон, дм

Асистент-професор по медицина, Университет на Падуа, Отделение по медицина и хирургия
Университетска поликлиника, клиника по медицина, Падуа, Италия

Антъни Кийч, дм, дф
Професор по медицина, кардиология и епидемиология, Университет на Сидни, Главен научен сътрудник на Национален съвет за здраве и медицински изследвания (NHMRC); Заместник директор, Център за
клинични проучвания към NHMRC;
Консултант по кардиология, Кралска болница на принц Алфред Сидни, Австралия

Хенри Гинзбърг, дм
Професор по медицина в Институт Ървинг на Колумбийския университет по медицина и хирургия; Заместник-декан по клиничните и обменните изследвания;
Директор на Институт Ървинг за клиничните и обменните изследвания в медицинския център на Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ

Паола Фиорето, дм
Доцент по ендокринология, Университет на Падуа, Падуа, Италия

Пол Мичъл, бакалавър по медицина и хирургия, дм, дф
Член на Австралийския и Новозенландския кралски колеж по офталмология, член на Лондонския кралски колеж по офталмология, член на Австралийския kомитет по обществено здравеопазване
Професор, отделение по офталмология, Университет на Сидни
Директор, отделение по офталмология, здравен отдел на Западен Сидни, Болница Уестмийд;
Директор, Център за изследване на зрението, Институт Уестмийд милениум; Сидни, Австралия

Раяз Малик, хонорован бакалавър, магистър, бакалавър по медицина и хирургия, дф, Член на Лондонския кралски колеж
Професор по медицина и консултант на отделението по сърдечно-съдова медицина, Кралска болница на Манчестър и Университет на Манчестър, Манчестър, Обединено кралство

Лале Токгозюглу, дм, член на Американското дружество по кардиология, член на Европейското дружество по кардиология
Професор по кардиология, Университет Наджеттепе, Анкара, Турция

ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ


Нарастващият в световен мащаб процент на затлъстяване през последните двадесет години допринесе за глобалната епидемия от диабет. В момента от диабет страдат 246 милиона души и тази бройка се очаква да нарасне до 380 млн. през 2025 г. Нещо повече, диабетът оказва въздействие както на продължителността, така и на качеството на живот, като икономическата тежест на заболяването струва милиарди дори само в САЩ 1.

Диабет тип 2 представлява 90 % от всички случаи на диабет. Това е сложно метаболитно нарушение, което се характеризира с повишаване на нивата на кръвната захар (високо кръвно ниво на глюкоза), често е придружено от сърдечно-съдови рискови фактори като повишено кръвно налягане (АН) и дислипидемия (липидни нарушения), поставящи пациентите във висок риск за макроваскуларни и микроваскуларни усложнения.

Честотата на коронарната болест на сърцето, е два пъти по-висока при пациенти с диабет тип 2, отколкото при тези, които нямат такъв, и рискът от коронарна болест на сърцето е по-висок независимо от нивата на холестерол 2, 3.

Най-малко 65 процента от хората с диабет умират от някаква форма на сърдечно заболяване или инсулт. Диабетът е водеща причина за слепота, краен стадий на бъбречна недостатъчност и нетравматични ампутации на крайници при възрастни 4.

Нивата на общия холестерол и LDL-холестерола (LDL-C) при пациенти с диабет, обикновено са подобни или по-ниски от тези при хората без диабет, но техните липидни профили се различават 5.

Атерогенна дислипидемия – това представлява високи нива на циркулиращите триглицериди, намаляване на нивата на липопротеините с висока плътност (HDL-C) и високи нива на малки, плътни липопротеини с ниска плътност. Това е липидният профил, типичен за пациенти с диабет тип 2 или метаболитен синдром, като същият е чест при пациенти с установено сърдечно-съдово заболяване 6, 7, 8.


ВИСОК МАКРО- И МИКРОВАСКУЛАРЕН ОСТАТЪЧЕН РИСК ВЪПРЕКИ ДОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ НИВА НА LDL-C


Дори, когато при пациентите се постигне намаляване на нивата на LDL-C, което представлява основната цел на лечението, както и контролиране на кръвното им налягане и нивото на глюкоза в кръвта, те все още са с висок остатъчен риск от макроваскуларно събитие като инфаркт на миокарда или инсулт и с микроваскуларнен остатъчен риск като ретинопатия, нефропатия и невропатия 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Досега статиновата терапия се смяташе за крайъгълен камък на поддържането на липидните нива. Въпреки това, се увеличават доказателствата, сочещи към атерогенната дислипидемия като важен фактор за риск от сърдечно-съдово заболяване, който се запазва при пациенти, вече лекувани със статини8.

Докато настоящите насоки, които вече препоръчват добавянето на фибрати към статинова терапия при пациенти с атерогенна дислипидемия, има безпокойство и объркване при определянето на това коя пациентска група може да се възползва от тази стратегия. Липидните резултати от проучването ACCORD представят убедителни доказателства, че фенофибрат може безопасно да се комбинира със статини за намаляване на макроваскуларния остатъчен риск, свързан с атерогенната дислипидемия при пациенти
с диабет тип 2.

В съчетание с резултатите от проучването FIELD, тези данни потвърждават и разширяват потенциала на фенофибрат за намаляване както на макроваскуларните, така и микроваскуларните усложнения. Дори при пациенти на статинова терапия, при които са постигнати целевите нива на LDL-C, фенофибрат може да се счита като едно допълнение към терапията за по-нататъшно намаляване на остатъчния макроваскуларен и микроваскуларен риск 15, 16, 17, 18, 19.

Разпространението на диабета постоянно се увеличава. Въпреки лечението, тези пациенти продължават да имат висок остатъчен риск от макро- и микроваскуларни усложнения. Сегашният акцент върху понижаване на нивата на LDL-C не решава адекватно проблема с остатъчния риск, свързан с ниско ниво на HDL-C и високи триглицериди. Лекарите трябва да бъдат наясно с тези усложнения и с това как най-добре да ги лекуват в ежедневната клинична практика.

По време на тези динамични дискусии тип кръгла маса с експерти в областта, се обсъдиха последните резултати от клинични изпитвания, и по-специално опасенията по отношение на ефикасност и безопасност.

Целева аудитория

Общопрактикуващи лекари, ендокринолози, офталмолози, нефролози, невролози, кардиолози, липидолози.

Образователни цели

След приключване на това обучение, участниците трябва да могат да:
1. Разбират, че при пациенти с диабет е налице важен остатъчен риск, който се нуждае от лечение.
2. Имат по-добро разбиране за мултидисциплинарния подход при лечение на пациенти с диабет и с атерогенна
дислипидемия.
3. Разбират микро- и макроваскуларните ползи от лечението с фенофибрат.
4. Имат по-добро разбиране по въпросите, свързани с безопасността при използване на фенофибрат като
допълнение на лечението със статин.

Библиография

1. Economic costs of diabetes in the U.S. In 2007. Diabetes Care 2008;31:596-615.
2. Barrett-Connor E, Orchard t. Diabetes and heart disease. In: United States.
Department of Health, Human Services. National Institutes of Health. National Institute
of Arthritis D, Digestive, Kidney Diseases. National Diabetes Data Group, eds.
Diabetes in America : Diabetes Data Compiled 1984. [S.l.]: DHHS, 1985:XVI-XVI-41.
3. Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD, Wentworth D. Diabetes, other risk factors, and
12-yr cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention
Trial. Diabetes Care 1993;16:434-44.
4.NIDDK. National Diabetes Statistics fact sheet. HHS, NIH 2006.
5. Laakso M, Voutilainen E, Sarlund H, Aro A, Pyorala K, Penttila I. Serum lipids and
lipoproteins in middle-aged non-insulin-dependent diabetics. Atherosclerosis
1985;56:271-81.
6. Austin MA, King MC, Vranizan KM, Krauss RM. Atherogenic lipoprotein phenotype.
A proposed genetic marker for coronary heart disease risk. Circulation
1990;82:495-506.
7. Ninomiya JK, L’Italien G, Criqui MH, Whyte JL, Gamst A, Chen RS. Association of
the metabolic syndrome with history of myocardial infarction and stroke in the
Third National Health and Nutrition Examination Survey. Circulation 2004;109:42-6.
8. Assmann G, Cullen P, Schulte H. Non-LDL-related dyslipidaemia and coronary risk:
a case-control study. Diab Vasc Dis Res 2010;7:204-12.
9. Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering
treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised
trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78.
10. Kearney PM, Blackwell L, Collins R, et al. Efficacy of cholesterol-lowering therapy
in 18,686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis.
Lancet 2008;371:117-25.
11. Gaede P, Vedel P, Larsen N, Jensen GV, Parving HH, Pedersen O. Multifactorial
intervention and cardiovasculardiseaseinpatients withtype2diabetes.NEngl J Med
2003;348:383-93.
12. PatelA, MacMahon S,ChalmersJ,etal. Effectsofa fixedcombination of perindopril
and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with
type 2 diabetes mellitus(theADVANCE trial):arandomisedcontrolled trial. Lancet
2007;370:829-40.
13. GinsbergHN,ElamMB,Lovato LC, et al. Effectsof combinationlipidtherapy in type
2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74.
14. GaedeP, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O. Effectof a multifactorial
intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:580-91.
15. Ginsberg HN,Bonds DE, Lovato LC, etal. Evolution of the lipidtrial protocol of
the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) trial. Am J Cardiol
2007;99:56i-67i.
16. Chew EY, Ambrosius WT, Howard LT, et al. Rationale, design, and methods of
the Actionto Control Cardiovascular Risk in Diabetes Eye Study (ACCORD-EYE).
Am J Cardiol 2007;99:103i-11i.
17. Keech AC, MitchellP, Summanen PA, et al. Effect of fenofibrate on the need
for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled
trial. Lancet 2007;370:1687-97.
18. Scott R, O’Brien R, Fulcher G, et al. Effects of fenofibrate treatment on cardiovasculardisease
riskin9,795individuals with type 2 diabetes and various
components of the metabolic syndrome: the Fenofibrate Intervention and
Event LoweringinDiabetes (FIELD) study. Diabetes Care 2009;32:493-8.
19. Scott R, Best J, Forder P, et al. Fenofibrate Intervention and Event
Lowering in Diabetes (FIELD) study: baseline characteristics and
short-term effects of fenofibrate [ISRCTN64783481]. Cardiovasc
Diabetol 2005;4:13.
Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки