Депутатите от здравната комисия приеха на първо четене Закона за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание с 14 гласа „за“ и 7 „въздържали се“. Депутати от БСП изразиха несъгласие с факта, че законопроекта е внесен от група народни представители, а не от Министерски съвет и не приеха обяснението, че това действие е било необходимо, заради съкратените срокове, с които разполага Народното събрание, за да го гласува. Въпреки това всички бяха единодушни, че законопроектът трябва да бъде разгредан в бърз порядък.

 

Няколко бяпа спорните моменти, които отбелязаха народните представители по време на дебатите. Д-р Нигяр Джафер от ДПС отбеляза, че репресивните мерки спрямо медицинските специалисти са неадекватна санкция. „Те трябва да бъдат подкрепени морално, материално и много добре финансово за нещата, които искаме от тях да свършат в полза на обществото“, каза тя, но отбеляза, че като цяло подкрепят проекта.

 

Георги Колев от Обединени патриоти заяви, че е недопустимо медицинските специалисти да бъдат пускани в неплатен отпуск точно в този момент. „Получил съм много писма от болници, които прекратяват плановия си прием. Това са основно болници за долекуване, за рехабилитация и болници, в които 50% е намалял обема дейност. Трябва да им дадем знак, че тези специалисти са необходими на системата. В този момент е безценно, че имаме толкова много болнични легла, но трябва да подчертаем важността на специалистите, защото после обидените не можем да ги съберем. Всеки медицински специалист е необходим!“, каза той. В отговор проф. Георги Михайлов от БСП заяви, че медицинските специалисти били изпращани в отпуск като противоепидемична мярка.

 

Какво предвижда Законопроекта

 

В основната си част той съдържа заповедтта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение. Забраняват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях, учебните занятия, посещенията на децата в детските ясли и детските градини, масовите мероприятия, плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително и присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения. Забраняват се обученията и командировките в страната и чужбина, свижданията в местата за лишаване от свобода и в арестите, както и извеждането на лишените от свобода за работа на обекти извън местата за лишаване от свобода. Българските граждани, планиращи пътувания извън страната пък задължително трябва сключват медицински застраховки.

 

Икономически мерки

 

Прекратяват се всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение, обявени от държавните съдебни изпълнители и от частните съдебни изпълнители. След прекратяване на извънредното положение тези производства се образуват и обявяват отново. Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи собственост на физически лица. Ограничават се нотариалните удостоверявания до спешните и неотложни заверки, като Нотариалната камара осигурява поне един дежурен нотариус за съответния нотариален район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

 

До прекратяването на извънредното положение сроковете от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество спират да текат. До прекратяването на извънредното положение не се прилагат изискванията за получаване на месечни социални помощи.

 

До прекратяването на извънредното положение управляващите органи на средствата от ЕСИФ имат право едностранно да изменят договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза, да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, вкл. без публикуване на покана за набиране на предложения.

 

Наказания

 

Може ми най-спорното предложение е увеличаване на санкцията за медиците по Наказателния кодес и налагането на пробация. „Лице, което упражнява медицинско занятие, ако след като бъде поканено, не се притече на помощ на болен или на родилка без уважителна причина, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева. Ако на виновния е било известно, че болният или родилката са в опасно положение, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. Който, като е длъжен да окаже помощ на болен, не му окаже такава помощ без уважителни причини, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева“, гласи към момента члн. 141 ал 1, 2 и 3. С проектозакона се съдава ал. 4, която гласи: Ако деянието по предходните алинеи е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е пробация до една година или глоба от триста до хиляда лева.

 

Инкриминира се и предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест. Новията член гласи: „Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразителна болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.“

 

Пълния текст на законопроекта може да видите тук.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки