Уважаеми колеги,

На 14-16 юни 2019 г. в Хотел Империал в гр. Пловдив ще се проведе Научен симпозиум Миокардна Реваскуларизация.

Сред темите:
Терапия при стабилна ангина – медикаментозна терапия vs ПКИ
Терапия при стабилна ангина – единствено симптоматиката ли е цел на терапията
Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест и стоволова стеноза – ПКИ vs АКБ
Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест и стволова стеноза – кои са факторите, влияещи върху вземането на решение
Миокардна реваскуларизация при пациенти с коронарна болест и левокамерна систолна дисфункция – ПКИ vs АКБ
Пациенти с многоклонова коронарна болест след остър коронарен синдром без ST- елевация – пациенти със стабилна коронарна болест?
Пълна реваскуларизация при многоклонова коронарна болест – как дефинираме пълната реваскуларизация?
Неинвазивните методи за оценка на миокардна исхемия- state-of-the art 2019
Тройна срещу двойна терапия при пациенти с предсърдно мъждене и ПКИ
Ескалация и деескалация на антиагрегантната терапия при ПКИ
Реваскуларизация при пациенти с многоклонова коронарна болест, остър коронарен синдром и кардиогенен шок – ПКИ на виновната артерия vs пълна реваскуларизация
Контраст- индуцирана нефропатия – профилактика /перипроцедурни аспекти/ терапия
Оптимизация на имплантацията на стент – ОСТ/IVUS vs опита – „окото“ на оператора
ПКИ след АКБ – предизвикателства, резултати
Антиагрегантна терапия при пациенти след ПКИ и необходимост от сърдечна/несърдечна хирургия
FFR, iFR, RFR - state-of-the art 2019
СТО – ПКИ vs ОМТ
Фармакотерапия при ПКИ
Асимптоматична високостепенна АС – операция vs консервативно лечение
Реваскуларизация и TAVR – кога и как
Дискусия кардиохирурзи и кардиолози - на един и същи език ли говорим?
Вторична митрална инсуфициенция – оперативно vs консервативно лечение
Каротидни стенози при кандидати за АКБ – какво казват ръководствата
Периферна артериална болест плюс коронарна артериална болест – прогноза, поведение, риск

Водещи фармацевтични фирми ще представят своите продукти на съпътстващата симпозиума изложба. Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на нашите високи цели. Ще Ви очакваме!

Програма

Покана

Регистрационна форма

Плакат

Настаняване - формуляр

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки