Нови строго определени критерии и правила, на които трябва да отговарят болниците и клиниките, за да могат да получат статут на университетски, предлага здравното министерство. Ведомството е качило в сайта за съгласуване проект за наредба за критериите за определяне на университетски болници. Досега критeриите за университетски болници бяха заложени в изискванията за акредитация на болниците и не бяха толкова стриктно определени. Към момента лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, са над 130, отбелязват от здравното министерство. "Целта на проекта на наредба е за университетски да бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти", се казва в мотивите.

 

За да бъде определена за университетска, многопрофилната болница трябва да има сключен договор с висше училище за обучение на студенти, броят на лекарите, заемащи академична длъжност, да е най-малко 30% от всички медици, наети на трудов договор, а лекарите с титли "доцент" или "професор", работещи в болницата, да са най-малко 20%. Най-малко 30% от студентите по "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", обучаващи се във висшето училище, трябва през последните 2 години да са провеждали клиничното си обучение в болницата. Има и изискване най-малко 10% от лекарските длъжности в болницата да са за лекари-специализанти, а най-малко пет лица, които са зачислени за редовни докторанти, да провеждат обучението и изследователската си дейност в болницата.

Подобни са и изискванията за специализираните болници, които искат да имат права на университетски. За да бъдат определени за университетски отделните клиники, пък трябва броят на лекарите в тях с академична длъжност трябва да е най-малко 60% от всички. Доцентите или професорите пък трябва да са най-малко 10% от хабилитираните. Запазва се изискването и поне 10% от лекарските длъжности да са за специализанти. Трябва да има и най-малко един зачислен редовен докторант. Статутът на университетска болница или клиника ще се дава от Министерския съвет по предложение на здравния министър след искане от съответния ректор на висшето училище.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки