И втора съдебна инстанция е потвърдила, че е неправомерно уволнението на подуправителя на здравната каса Иванка Кръстева в началото на миналата година от тогавашния ръководител на касата Глинка Комитов. Решението на Софийския градски съд, постановено вчера, потвърждава становището на съдиите от Софийския районен съд от края на миналата година. Според него се признава за незаконно дисциплинарното уволнение, уволнението се отменя и Кръстева се възстановява на работа. От районния съд задължават на Кръстева да й бъде платено парично обезщетение за времето, през което е останала без работа след уволнението, в размер на 17 716,18 лв., заедно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба – от началото на април 2017 г. до окончателното изплащане на сумата. С решението си Софийският градски съд изисква още здравната каса да плати допълнително 1560 лв. разноски за адвокатско възнаграждение на Кръстева пред въззивната инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки