Здравните власти тепърва ще мислят как да приложат на практика някои от ключовите промени в здравния сектор, които обаче вече прокарват със законови изменения през преходните и заключителни разпоредби на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Ще се обсъжда и още не е ясно как, по какви индикатори, ще се мери качеството на лечение, оценката на иновативните терапии и технологии, как ще се опишат новите медицински стандарти и правила за добра медицинска практика, фармако-терапевтичните ръководства, от които зависи изборът на лечение. Как точно касата ще поеме функциите на фонда за лечение на деца и комисията за лечение в чужбина и ще може да плаща за онкомедикаменти и медицински изделия, непокривани досега от касата. Как да се направи реално остойностяване на лечението. Всичко това са въпроси, които ще се решават тепърва и ще се описват в подзаконови наредби, се разбра от думите на представители на ръководството на здравното министерство и на здравната каса. Подобно е и впечатлението от 72 страници стенограма от заседанието на надзорния съвет на касата по бюджета за догодина, качена на сайта на институцията.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки