Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е с половин милиард повече спрямо миналата година. Той обаче е разпределен главно за болнична помощ и лекарства - болничната помощ стига 2 млрд. лева, лекарствата минават 1,1 млрд. лв.  За извънболничната помощ, за която толкова много говорим и искаме да развиваме, отива само 10-12 на сто от бюджета на здравната каса. И в този така увеличен бюджет извънболничната помощ остава силно подценена, а отново основните средства, които се отделят, са за лекарства. Това каза проф. д-р Григор Димитров, представител на Българската стопанска камара и член на Надзорния съвет на НЗОК по време на презентацията си на конференцията „Иновации и добри практики в здравния сектор". Той подчерта, че средствата за лекарствата в онкологията са около 10% от бюджета и тази година достигат 430 млн. лева. „За сравнение – 2012 г. те бяха 180 млн. лв. Бюджетът за 2019 г. ще запази доплащанията на хората – 48-50 на сто от общите средства за здравеопазване. Притеснен съм, че това съотношение ще се увеличава при ресурси, с които разполага Здравната каса“, каза проф. Димитров. Той подчерта, че самата организация на Здравната каса е объркана. „Първо има един Надзорен съвет, който е нито надзорен, нито управителен. Т.е. Надзорният съвет има оперативни функции и в същото време има надзорни функции да контролира сам себе си. Три дни преди заседанието получаваме по 350 страници и има изпитания за нашите интелектуални способности дали ще разберем какво има в тях. Това не е управление на Здравната каса. Управителният съвет трябва да върши оперативното управление“, каза проф. Димитров. Той допълни, че трябва да има нова философия на контролната дейност.

 

„Този бюджет е свързан и с много плащания и грешки, които са натрупани от ръководствата на НЗОК и на онези, които управляват здравеопазването. Имаме задължения, не просрочия, към чужди здравни каси в размер на 289 млн. лева към 30 септември. Предвидено е от Касата да се платят около 160 млн., но да не забравяме, че на година задълженията са около 70-75 млн. лв., независимо че в България разполагаме с изключително добри специалисти. Този бюджет ще бъде свързан и с връщането на дълговете към изпълнителите на медицински дейности у нас. Повече не може, има и решение на Надзорния съвет и полека-лека извършената дейност трябва да бъде заплатена“, каза още проф. Димитров. По думите му здравноосигурителният ни модел трябва да бъде такъв, че поведението на субектите, които го организират, да зависи от пациента. Т.е., ако пациентът не ги харесва, те трябва да фалират.

 

„Мерки, които трябва да направим, за да рационализираме системата. На първо място трябва да преостойностим цялата медицинска дейност в страната. Онова, което ползваме като информация, е изключително деформирано, тъй като това е цената на клиничните пътеки от 2006 година. И ако правим разчети върху тези числа, нищо няма да се получи. Така е и в системата на осигуряването и застраховането. Трябва да има реална стойност на онова, което се предлага. Второто нещо е създаването на актюерски, математически модел. В НЗОК трябва да има звено, което да прави актюерски модел на разходите, на онова, което покриваме със суми, за да знаем колко можем да покрием и колко някой друг ще покрива. Битката е безуспешна засега. Малки компании, които имат приход около 20-30 милиона, имат задължително актюер. Всяка година той прави математически модел на състоянието на системата и определя с премията която имат, могат ли да погасят разходите. А здравната каса разполага с 4 милиарда лева ресурс“, заяви проф. Димитров.

 

Той припомни, че БЛС дълго време говори за цената на лекарския труд. „Преди да направим реформата, трябва да видим с какви кадри ще разполагаме в следващите 10 години. Имаме ли или нямаме кадри. Или ще направим реформа, а хората ги няма. В общинските болници е пълна трагедия. Средната възраст на сестрите е пенсионна. Същото е положението със сестрите в страната. През 90-те години броят на медицинските сестри беше 83 000. Сега техният брой е 26-27 хиляди. С този ресурс не могат да се направят дежурствата в болниците. Има ли визия министерството за това? С какви кадри ще го прави? Как ще го прави по години? До този момент ние не сме видели това“, каза проф. Димитров.

 

„Преди да пристъпим към реформата, трябва да си напишем добре домашното за онова, което правим сега. В противен случай ще влезем с деформирана информация, деформирани структури в една реформа, която е обречена, ако постъпим по този начин. Посочваме като добър модел този на Холандия, но трябва да кажа само 3 цифри. БВП на Холандия е 700 млрд. долара. Те отделят 10 на сто за здравеопазване, 70 млрд. долара при 11 млн. население. Средно на един човек по 4 хиляди долара. От сметките, които имаме, у нас се отделят средно по 300 евро на човек. Ако държавата иска нейните хора да бъдат добре лекувани, трябва да направи необходимото и да пренасочи много ресурси в системата на здравеопазването. Както казват, здравеопазване става не с пари, а с много пари“, завърши проф. Димитров.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки