Без мерки до 5-10 години системата на обществено здравеопазване ще изпадне в затруднение да функционира. За това предупреди директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков по време на кръгла маса, организирана от Центъра, на тема „Здравето на българите през 21 век – тенденции и предизвикателства“. Той посочи, че от 2011 година е налице сериозен спад в средствата за национални програми за обществено здраве, като отбеляза, че преди 7 години те са били в размер на 7,4 млн. лв., докато през 2016 възлизат на 2,8 млн. лв. Той изтъкна и че самото изпълнение на програмите няма устойчив и системен характер. Доц. Хинков предупреди и за липсата на достатъчно кадри в сферата на общественото здраве след последните структурни промени, като заяви, че през 2015 година общата численост в системата е сведена до 2500 щатни бройки на фона на над 3300 през 2011 година. Изключително ниското заплащане в системата на РЗИ в сравнение с останалите структури в здравния сектор води и до значителен отлив на висококвалифицирани кадри, посочи още той.

 

Доц. Хинков се спря и на кадровия проблем в целия сектор, като заяви, че близо 50% от лекарите в България са в пенсионна и предпенсионна възраст, както и 40% от медицинските специалисти. Голям и проблемът с медицинските сестри, чиито брой на 100 000 население у нас е 437 на фона на близо 1800 в Швейцария. По думите му почти изравненото съотношение  лекар/сестра у нас може да компрометира сериозно качеството на медицинска помощ. Що се касае до общите разходи, той изтъкна, че финансовите вложения в системата на здравеопазване се увеличават през последните години, като разходите за лекарства и болнична помощ надвишават тези за извънболнична помощ и медико-диагностични дейности. Като пример той даде факта, че ръстът в здравноосигурителните плащания е основно за сметка на увеличението за лекарства, където от 2006 г. до 2017 година има нарастване с 300% при медикаментите за домашно лечение и 250% при тези за лечение на онкологични заболявания.

 

По негово мнение цялата система е насочена изключително към лечебната дейност, но процесът на активно лечение не е обвързан с получените резултати, липсва проследяване на пациента във всички етапи на лечението, а самият лечебен процес е фрагментиран. Като негативен факт доц. Хинков отбеляза и липсата на достатъчно средства за профилактика. Мнението му бе подкрепено и от доц. Михаил Околийски от офиса на СЗО у нас. Той посочи, че текущите разходи за влошено здраве са значителни за правителствата в Европа и ако не бъдат въведени икономически ефективни политики, даже и с увеличение на разходите, няма как да се гарантират устойчиво развитие и подобрение на тенденциите в общественото здраве. Това се потвърждава и от статистиката, според която хоспитализациите за периода 2006-2015 г. се увеличават, като в края му те достигат 31 587 души на 100 000 души население. За ЕС този показател не се променя и остава постоянен в рамките на 17 340 души на 100 000. Това води до увеличаване на парите за здравеопазване, които за 2001-2015 г. са нараснали с 450% (от 882 200 000 лв. за 2001 г. на 3 971 500 000 лв. през 2015 г.). Ръстът на тези разходи е основно за сметка на нарастването на разходите на НЗОК – 707%, докато разходите на републиканския бюджет и общините не се променят съществено, отбеляза той.

 

В началото на форума здравният министър Кирил Ананиев посочи, че Българското здравеопазване е изправено пред редица предизвикателства, свързани с влошените показатели на здравно-демографското състояние на населението. 

 

Той се спря и на предприетите мерки в Националната здравна стратегия 2020 и изтъкна и напредъка най-вече в областта на детското и майчино здравеопазване чрез подобрените условия и апаратната осигуреност в АГ отделенията.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки