Намаляващото обществено доверие към ваксинирането е сериозно предизвикателство, което вече оказва своя ефект върху здравето, заяви Европейският парламент в четвъртък. Епидемиологичните данни показват значителни пропуски в приемането на ваксинациите, а също и нива на покритие, които са твърде ниски, за да осигурят адекватна защита на населението от болести, предотвратими чрез ваксинация, отбелязват евродепутатите в резолюция. Широко разпространеното и растящо колебание спрямо ваксинирането вече има последици, например предотвратимата епидемия на дребна шарка в няколко държави, се посочва документа.

Евродепутатите подчертават, че ваксините са стриктно изпробвани в изпитания с множество стадии и че са редовно преоценявани. Те също така приветстват предстоящото начало на съвместна акция, съфинансирана от Здравната програма на ЕС, за увеличаване на броя на хората, които са ваксинирани. Евродепутатите насърчават и Европейската комисия да засили подкрепата си за националните усилия за ваксиниране. Те предлагат укрепване на правната основа на ЕС за покритието на имунизациите и призовават Комисията да осигури по-хармонизиран и по-добре съгласуван график за ваксиниране в целия ЕС. 

Възстановяване на доверието с повече прозрачност

Евродепутати призовават за повече прозрачност в производството и оценяването на ваксини и техните помощни средства, във финансирането на независими научни програми и по въпроса за възможните странични ефекти от ваксините, за да се възстанови доверието в имунизациите. Те също така подчертават, че учените трябва да докладват всеки конфликт на интереси, а онези, които попадат в конфликт на интереси, трябва да бъдат изключвани от комисиите за оценяване. Конфиденциалността на разискванията в комисията за оценяване към Европейската агенция по лекарствата също трябва да бъде вдигната и научните, а научните и клинични данни трябва да станат публични.

Евродепутатите подкрепят и започването на основан на фактите и научно обоснован диалог с гражданското общество, за да се предотврати разпространението на недостоверна, подвеждаща и ненаучна информация за ваксините.

Съвместно купуване на ваксини

Евродепутати заявяват, че няма как да бъде обоснован фактът, че цената на пълен пакет ваксини за едно дете през 2014 г. е била 68 пъти по-висока, отколкото през 2001 г. Те подкрепят съществуващо споразумение, позволяващо груповото купуване на ваксини, като по този начин държавите членки обединяват покупателната си способност.

Необвързващата резолюция беше приета с гласуване с вдигане на ръце.

Според приблизителни изчисления ваксинирането предотвратява 2.5 милиона смъртни случая по света годишно и намалява разходите за специфично лечение на болести, включително антимикробно лечение, се казва в резолюцията. Евродепутатите отбелязват, че между 2008 и 2015 г. в Европа е имало 215 000 случая на болести, предотвратими чрез ваксинация, включително грип.

Дребната шарка е тежка болест, а от началото на 2016 г. в ЕС са докладвани 57 смъртни случая, причинени от нея. Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията най-много случаи на заболяването са докладвани от Румъния (5224), Италия (4978), Гърция (1398) и Германия (906) между 1 февруари и 2017 г. и 31 януари 2018 г. Това се равнява на съответно 35%, 34%, 9% и 6% от всички случаи, докладвани от държавите в ЕС/ЕИП. От 1 януари 2018 г. насам са докладвани седем смъртни случая в 4 страни – Румъния (3), Италия (2), Гърция (1) и Франция (1).

Евродепутатите също така посочват, че имунизацията чрез ваксиниране помага за справянето с антимикробната резистентност (АМР). В плана си за борба с АМР еврокомисията обяви стимули за подобряването на диагностиката, намирането на антимикробни алтернативи и ваксини.

Комисията се призовава да представи инициатива за засилено сътрудничество срещу заболявания, предотвратими чрез ваксинация, през второто тримесечие на 2018 г.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки