Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в ежегодния Симпозиум по артериална хипертония на тема „Демаскиране на маскираната хипертония“, който ще се проведе в гр. София, в зала Европа на Парк хотел Москва на 17 февруари 2018г. от 9 до 17 часа.

В зависимост от съответствието или несъответствието между офисното и извън-офисното артериално налягане (амбулаторно или домашно налягане) се различават четири фенотипа артериална хипертония – истинска хипертония, истинска нормотония, “white-coat” и маскирана хипертония.

Маскирана хипертония има тогава, когато офисното налягане е нормално (<140/90 mmHg), а извън-офисното налягане е над нормалните граници (≥135/85 mmHg). Терминът е подходящ при нелекувани индивиди, докато при хипертоници, приемащи антихипертензивни медикаменти се предпочита термина маскирана неконтролирана хипертония, показващ необходимостта от интензифициране на лечението за постигане на оптимален контрол.

Маскираната хипертония се среща изненадващо често при нелекувани лица и още по-често при пациенти след започване на антихипертензивно лечение. Честотата й е по-висока при високо нормално, отколкото при оптимално налягане. Тя се асоциира с таргет органни увреди и се среща по-често при състояния на висок сърдечно-съдов риск – диабет, бъбречна недостатъчност. Нощната хипертония и “non-dipping” статусът са ранни маркери на маскирана хипертония.

Над 30% от лекуваните хипертоници имат маскирана неконтролирана хипертония, което показва нуждата от измерване на извън-офисно налягане за коректна диагноза и контрол на налягането. 24-ч. мониториране на амбулаторното налягане остава златен стандарт в диагнозата на маскираната хипертония.

Организатори са Дружеството на кардиолозите в България и Работната група по артериална хипертония.
По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми. Участието в симпозиума е без такса правоучастие за членове на ДКБ,регистрирани за участие преди деня на събититето.

Актуална информация за симпозиума, както и предварителна програма на събитието ще бъдат отразени и обновявани в сайта на ДКБ: www.cardiobg.com

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да работим заедно за постигането на по-добър контрол на артериалното налягане у нас.

С уважение,

Проф. Димитър Раев, дмн
Председател на Организационния комитет

Проф. Арман Постаджиян, дмн
Председател на ДКБ

Доц. Йото Йотов, дм
Научен секретар на ДКБ

Сред основните теми са:
- Дефиниция на маскираната хипертония
- Механизми на маскираната хипертония
- Честота на маскираната хипертония
- Диагностични стратегии за маскирана хипертония
- Лечение и перспективи на маскираната хипертония

Покана

Програма

Регистрационна форма

 

 

 

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки