В програмата:
- Механизми и генетични аспекти на предсърдното мъждене, нови концепции
- Генетични аспекти на предсърдното мъждене
- Фиброзна кардиомиопатия на предсърдията
- Сателитен симпозиум Бьорингер Ингелхайм
- Предизвикателства в диагностиката на предсърдното мъждене
- ЕКГ мониториране при предсърдно мъждене – колко е достатъчно?
- Предсърдно мъждене и имплантируеми устройства: роля на епизодите на високочестотна предсърдна активност
- Предсърдното мъждене при специфични клинични сценарии
- Поведение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при пациент на антикоагулантно лечение
- Антикоагулантни стратегии при пациенти, подлежащи на електрокардиоверзия
- Антикоагулантни стратегии при стентирани пациенти
- Пери‐ и постпроцедурна медикаментозна терапия при пациенти след катетърна аблация на предсърдно мъждене
- Сателитен симпозиум MSD
- Биомаркери и предсърдно мъждене
- Биомаркерите като предиктори за развитие на предсърдно мъждене
- Промени в оксидативния статус при предсърдно мъждене
- Биомаркери за фиброза при предсърдно мъждене
- Сателитен симпозиум Bayer
- Новости в практическите ръководства. Как да изберем НОАК при различни пациентски профили?
- Рискови фактори, съпътстващи заболявания и лечение на предсърдното мъждене – едноцентрово епидемиологично проучване в България
- Образни методики при предсърдно мъждене
- Образни методики за оценка на ЛП фиброза
- Ехокардиографски показатели за оценка на ЛП функция: предиктори за успеха на катетърната аблация при предсърдно мъждене
- Образни методики при оценка на морфологията на ЛП ухо и определяне на емболичния риск
- Катетърни методики за лечение на предсърдно мъждене
- Изолация на белодробните вени: нови технологии, подобряващи резултатите от процедурата
- Субстратна модификация при предсърдно мъждене – има ли адитивна роля към изолацията на белодробните вени
- Аблация на ротори при предсърдно мъждене
- Предсърдното мъждене през погледа на невролога
- Криптогенен инсулт и емболичен инсулт с неустановен произход
- Нарушения на съня и предсърдно мъждене
- Превенция на мозъчен инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене ‐ гледната точка на невролога
- Предсърдно мъждене и когнитивна дисфункция
- Хирургия и предсърдно мъждене
- Възможности на хирургичната криоаблация при операции на отворено сърце
- Възможности на хирургичната радиофреквентна аблация при операции на отворено сърце
- Хибриден подход при аблация на предсърдно мъждене ‐ защо, кога, как
- Перкутанна оклузия на ухото на ЛП
- Основни принципи и стъпки при перкутанната оклузия на ухото на ЛП
- Перкутанна оклузия на ухото на ЛП – селекция на пациентите
- Сателитен симпозиум Пфайзер
- Addressing the unmet need ‐ are all NOACs the same?
- Дискусия: Контрол на ритъма или контрол на честотата?
- Предимства на контрол на ритъма
- Предимства на контрола на честотата

Програма

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки