Работещите в спешната помощ атакуваха проект за наредба за пияни и дрогирани водачи, която е публикувана за обществено обсъждане на сайта на МВР. Според браншовата асоциация приемането в сегашния й вид ще доведе до претоварване на екипите, а някои разпоредби влизат в противоречие и с действащата нормативна уредба. В позиция до здравния министър от Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ (НАРСМП) възразяват срещу указаното намаляване на срока за явяване на водачите за медицинско изследване от 2 часа на 90 минути. "При голямата натовареност на центровете за спешна медицинска помощ и спешните болнични отделения понякога трудно се спазва и 2-часовият срок, визиран в старата наредба, а скъсяването на интервала ни поставя в абсурдната ситуация да приоритизираме медицинско изследване за алкохол и/или наркотични вещества пред обслужването на пациенти в животозастрашаващи състояния. Това е в разрез с нормативната уредба, визираща дейността ни, и с добрите практики в специалността ни", казват специалистите.

Работещите в спешните центрове изразяват и несъгласие медицинско изследване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства да става само при тях. "Какви са мотивите да отпаднат от проекта предвидените в старата наредба диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, болнични лечебни заведения, в които също дежурят лекари денонощно", питат от асоциацията. Друго несъгласие е свързано с изискването медицински специалист да описва поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на съзнанието, както и абстинентните прояви, когато има такива. "За медицинските специалисти не е проблем да извършват технически взимането на кръвна проба за алкохол или наркотични вещества, но е недопустимо да извършват дейност, която не е в тяхната компетентност, като снемане на анамнеза и статус на пациент под въздействие на алкохол или наркотици", посочват работещите в спешната помощ.

Те подчертават, че изискването медицинските специалисти да попълнят и подпишат Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, в който е предвидено да се подписва само лекар, ги тласка към извършване на документна измама, за която се носи наказателна отговорност. "Медицински специалист не може да се подписва като лекар, а лекар няма как, без да е извършил преглед и сам да е попълнил протокола, да се подпише под него", се уточнява в писмото. "Настояваме преди окончателното приемане на наредбата за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства, да се вземат предвид възраженията ни, защото ние сме хората, които носим административна и наказателна отговорност при неспазването й и често биваме разследвани как я спазваме от следствените органи и правосъдната система", завършва позицията.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки