Председателите на ДКБ (Октомври 2018):
Бъдещ председател -  проф. Асен Гудев, Председател - доц. Мария Токмакова, Бивш председател - проф. Арман Постаджиян

 


Отлага се провеждането на Зимното училище за специализанти по кардиология до след успокояване на епидемиологичната обстановка

Зимно училище за специализанти по кардиология и кардиохирургия
19-22.03.2020г. , к.к. Банско, хотел “ Астера”

Уважаеми колеги,
Здравето и сигурността на участниците в предстоящото Зимно училище за специализанти по кардиология е на първо място. В тази връзка организационния комитет на събитието следи отблизо ситуацията с Коронавирус “COVID-19”. През последната седмица имахме много активни контакти с водещи специалисти по епидемиология, вирусология и инфекциозни болести относно това дали да провеждаме Зимното училище и какви мерки да вземем за осигураване на безопасността на участниците.

Мнението на Доц. Ангел Кунчев /епидемиолог/ и Проф. Таня Червенякова /инфекционист/ е, че медицинския персонал е сред най-рисковите и въпреки, че до вчера нямаше регистриран позитивен случай е по-добре да го отложим. Успоредно с това работихме за осигуряване на дезифектанти, бактерицидни лампи, проветряване и т.н. Тези съображения бяха споделени с много от вас в хода на рутината подготовка по програмата и логистиката, и мисля че всички проявиха разбиране. В петък /06.03.2020/ беше изпратено запитване до Националния щаб с молба за официално становище. Днес ситуацията е драматично променена и отлагането на масови мероприятия на закрито вече е императивно.

Това ни принуждава да приемем трудното, но отговорно решение да отложим провеждането на Зимното училище след успокояване на епидемиологичната обстановка. Очевидно е, че няма да бъде Зимно училище, а Училище за специализанти по кардиология. Административния персонал и партньорите ни от Ивент Дизайн работят по уреждане на формалностите с нашите партньори. Използвам случая да ви информирам, че тази година интереса е изключително голям и преди 10 дни, след достигането на 250 регистрирани, записването беше прекратено.

Лекторите, специализантите и партньорите на ДКБ ще разберат, че това е в интерес на всички ни. Благодарим на всички, които положиха усилие да подготвят лекциите си и да предложат интересните теми. Техният труд не е напразен, програмата е много интересна и при първа възможност Училището за специализанти ще бъде проведено.

Благодарим за разбирането и подкрепата.
С уважение:
Проф. Асен Гудев, Директор на ЗУ
Доц. Мария Токмакова, Председате на ДКБ, мандат 2018-2020

08.03.2020г


 

 

 


 

 

 

 

Сърдечна недостатъчност – какво още можем да направим за нашите пациенти?

Пресконференция по повод на Световната седмица на сърдечната недостатъчност /от 6 до 12 май/ и проведеното национално представително проучване за обществените нагласи, свързани със сърдечно-съдовите заболявания и сърдечната недостатъчност в частност.

Акценти:

Негативното влияние на сърдечната недостатъчност върху общественото здраве и отделния пациент е съизмеримо с това на онкологичните заболявания.
Като общност все още сме длъжници на пациентите със сърдечна недостатъчност.
Инвестициите в достъп до нови здравни технологии намаляват смъртността, намаляват времето, прекарано в болница и удължават годините живот в запазено здраве, като подобряват не само здравните, но и демографските показатели на нацията.


Участници: проф. д-р Арман Постаджиян, дм - председател на Българската лига по хипертония. началник на Кардиологично отделение, УМБАЛ „Св. Анна”, гр. София; чл. кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн - президент на Съюза на медицинските специалисти в България. завеждащ Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, ръководител на Клиничен център по спешна медицина, гр. София; проф. д-р Иво Петров, дм - началник на Клиниката по кардиология и ангиология в УМБАЛ „Сити Клиник”, гр. София; доц. д-р Мария Токмакова, дм - председател на Дружеството на кардиолозите в България, началник на Отделението по кардиология в УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив; проф. д-р Пламен Гацов, дм - началник на Кардиологичната клиника във II-ра МБАЛ, гр. София."

 

Видеозапис на пресконференцията

 


 

До Г-н Кирил Ананиев
Министър на Здравеопазването

Копие до:
Д-р Дечо Дечев
Управител на НЗОК

Копие до:
Д-р Иван Маджаров
Председател на УС на БЛС

Копие до:
Д-р Даниела Дариткова
Председател на ЗК в НС

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Дружеството на Кардиолозите в България (ДКБ) и Българското Дружество по Интервенционална Кардиология (БДИК) заявяват, че здравето, животът и доверието на пациентите стоят на първо място в професионалната дейност на членовете ни. Същевременно декларираме своята непримиримост към разпространената практика отделни случаи на подозирани или доказани неправилни лекарски действия да бъдат използвани за уронването на престижа и авторитета на българските лекари и в частност на кардиолозите и за създаване на недоверие към професионалните им решения. Искаме да припомним, че именно в областта на кардиологията през последните 20 години беше постигнат огромен напредък в лечението на заболявания, от които в предишни периоди смъртността беше значително по-висока. В момента българските граждани имат бърз достъп до възможно най-високото качество в диагностиката и лечението на кардиологичните заболявания. ДКБ и БДИК работят и ще продължават да работят за създаването, усъвършенстването и професионалното израстване на отговорни и знаещи български кардиолози.

Искаме да информираме институциите свързани със здравеопазването и широката общественост, че от създаването си до настоящия момент ДКБ полага постоянни усилия и предприема реални действия за актуализиране и утвърждаване на медицински стандарти по специалността „Кардиология“ и предлага разнообразни възможности за повишаване на квалификацията на кардиолозите и специализращите кардиология в България, което е важен механизъм за осигуряване на качествено здравеопазване. За съжаление, в момента няма съществуваща методика, по която експерти в различните тесни направления в областта на кардиологията да участват реално в контрола на качеството и правилното прилагане на стандартите за добра медицинска практика при лечението на пациентите с кардиологични заболявания в България.

Заявявали сме пред институциите в здравеопазването готовността ДКБ и БДИК да се включат в такава дейност, като излъчат съответните специалисти. ДКБ е предоставило на български език в електронен формат на НЗОК, БЛС, Парламентарната комисия по здравеопазване и МЗ и непрекъснато актуализира целия набор от документи, които е утвърдило като свои правила за добра клинична практика по специалността „Кардиология“. Като приветстваме всички обществени и медийни усилия за подобряване на контрола и качеството в българската медицина и здравеопазване, настояваме всички констатирани съмнения за нарушения на добрата медицинска практика, на професионалните и етичните стандарти, да бъдат обсъждани и консултирани със съответните научни дружества, с представители на Българския лекарски съюз, като техните становища да бъдат представяни едновременно с публично представяната фактология по всеки конкретен случай.

От името на УС на ДКБ и УС на БДИК:

Доц. Д-р Мария Токмакова, д.м., Председател на ДКБ
Д-р Валери Гелев, Председател на БДИК

26.09.2019 г


 

Дружеството на кардиолозите в България организира всички свои научни изяви в съответствие с:

Етичния кодекс на научноизследователската фармацевтична промишленост в България и с Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации


 


European Society of Cardiology

Best of ESC Congress 2018
Watch the recording of Best of ESC Congress 2018. Best of ESC Congress 2018 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

Best of ESC Congress 2017
Watch the recording of Best of ESC Congress 2017. Best of ESC Congress 2017 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

Best of ESC Congress 2016
Watch the recording of Best of ESC Congress 2016. Best of ESC Congress 2016 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

ESC Congress 365
Your free access to ESC Congress content all year long. View thousands of webcasts, slides, abstracts and reports from the world's leading cardiology congress – online, anytime, without subscription!

Best of ESC Congress 2015
Watch the recording of Best of ESC Congress 2015. Best of ESC Congress 2015 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

ESC Congress 2015 in review
The top advances and key clinical trials contained in this report include:
Two analyses of the IMPROVE-IT study
> The TECOS trial
> The PATHWAY-2 trial
Also included:
> Therapeutic updates that contain in depth information on atrial fibrillation, interventional cardiology, and the clinical challenges associated with the use of anticoagulants.
> Topline summary of the 5 new ESC Guidelines released during the Congress.

ESC Congress 2015 in Review - Focus on Prevention Edition
> Findings from EUROASPIRE III and IV
> The SUPPORT trial
> Data from the prospective, international, cohort VISION study
> Feature articles review advances in the management of CVD risk and some important interventions that have been initiated in order to reach the World Heart Federation's goal of a 25% reduction in premature deaths from CVD by 2025.
> Also included are therapeutic updates that contain in depth information on cholesterol-lowering goals and how to achieve them with statins and other treatment options, old and new.

Best of ESC Congress 2014
Watch the recording of Best of ESC Congress 2014. Best of ESC Congress 2014 is a one hour online programme which reviews the latest updates in cardiology that were presented in Barcelona.

Best of ESC Congress 2013
Watch the recording of Best of ESC Congress 2013. Best of ESC Congress 2013 reviews the latest updates in cardiology that were presented in Amsterdam.

Best of ESC Congress 2012
Watch the recording of Best of ESC Congress 2012. Best of ESC Congress 2012 reviews the latest updates in cardiology that were presented in Munich.

Е-обучителна платформа на Европейското кардиологично дружество


ESCeLearning Platform

Education and scientific activities are means by which the ESC fulfils its mission - to reduce the burden of cardiovascular disease - with the congress and meetings being the traditional delivery channel. Today, the internet is another potential channel that can be developed as a rich communication and long distance learning medium that reaches far beyond geographic boundaries.

To respond to educational demands, the ESC now offers an online education platform to cardiology specialities, which implements the curricula, to set the professional standards of cardiology practice and patient care. The initiative enhances the value of ESC content and strengthens the speciality of cardiology via the delivery of curricula and the harmonisation of training. A key point is that educational content is mapped to the curricula i.e. knowledge, skills, and professionalism.

General Cardiology courses - now available!

Acute Cardiac Care

Cardiovascular Imaging

Heart Failure

Heart Rhythm

Percutaneous Cardiovascular Interventions

Prevention and Rehabilitation

 

Как да помогнем при "спряло сърце"? Филм на American Heart Association

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки