Председателите на ДКБ (Октомври 2018):
Бъдещ председател -  проф. Асен Гудев, Председател - доц. Мария Токмакова, Бивш председател - проф. Арман Постаджиян


Сърдечна недостатъчност – какво още можем да направим за нашите пациенти?

Пресконференция по повод на Световната седмица на сърдечната недостатъчност /от 6 до 12 май/ и проведеното национално представително проучване за обществените нагласи, свързани със сърдечно-съдовите заболявания и сърдечната недостатъчност в частност.

Акценти:

Негативното влияние на сърдечната недостатъчност върху общественото здраве и отделния пациент е съизмеримо с това на онкологичните заболявания.
Като общност все още сме длъжници на пациентите със сърдечна недостатъчност.
Инвестициите в достъп до нови здравни технологии намаляват смъртността, намаляват времето, прекарано в болница и удължават годините живот в запазено здраве, като подобряват не само здравните, но и демографските показатели на нацията.


Участници: проф. д-р Арман Постаджиян, дм - председател на Българската лига по хипертония. началник на Кардиологично отделение, УМБАЛ „Св. Анна”, гр. София; чл. кор. проф. д-р Асен Гудев, дмн - президент на Съюза на медицинските специалисти в България. завеждащ Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, ръководител на Клиничен център по спешна медицина, гр. София; проф. д-р Иво Петров, дм - началник на Клиниката по кардиология и ангиология в УМБАЛ „Сити Клиник”, гр. София; доц. д-р Мария Токмакова, дм - председател на Дружеството на кардиолозите в България, началник на Отделението по кардиология в УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив; проф. д-р Пламен Гацов, дм - началник на Кардиологичната клиника във II-ра МБАЛ, гр. София."

 

Видеозапис на пресконференцията

 


 

Конкурс
за финансово подпомагане на научно-изследователски проект
Дружество на кардиолозите в България обявява конкурс за финансово подпомагане на научно-изследователски проект за периода 2019 – 2020г в размер на 10 000 лева.
Проектът цели подпомагане на научни разработки в областта на кардиологията с висока степен на иновативност и потенциал за практическо приложение в науката и практиката в Република България.
Предлаганите научно-изследователски проекти трябва да са предхождани от собствени предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализираната научна литература.
Срок за подаване на документи от 07 - 31.05.2019г чрез типов пакет, качен на сайта на ДКБ.
Председател на ДКБ: Доц. Д-р Мария Токмакова, д.м.

Документи за кандидатстване:
Процедура на конкурса 2019
Описание на научно-изследователски проект
Финансов план на научно-изследователски проект
Заявка за участие на научно-изследователски проект

 


Уважаеми колеги,

От 25 до 29 август 2018 г. в Мюнхен, Германия се проведе най-големият конгрес по кардиоваскуларни заболявания на Европейското дружество по кардиология (ESC).

През 2018-та година конгресът събра над 31 000 специалисти от 150 държави. По време на събитието бяха представени 4 500 абстракта в 500 сесиии, а традиционното изложение по време на ESC събра над 200 компании, които демонстрираха продуктите и услугите си.

По време на конгреса, на 26 август 2018, бе организирана съвместна сесия на Европейското дружество по кардиология и Дружеството на кардиолозите в България и съответно представени 5 презентации от български лектори:

1. Top ten messages from the 2018 dual anti-platelet therapy guidelines.
Congress : ESC Congress 2018
Session : Guidelines in Daily Practice - DAPT Speaker : A Postadzhiyan (Sofia,BG)
Organised with the Bulgarian Society of Cardiology.

2.  Bleeding complication while on DAPT after PCI.
Congress : ESC Congress 2018
Session : Guidelines in Daily Practice - DAPT Speaker : K Karamfiloff (Sofia,BG)
Organised with the Bulgarian Society of Cardiology

3.  Interpretation of guideline recommendations.
Congress : ESC Congress 2018
Session : Guidelines in Daily Practice - DAPT Speaker : M Tokmakova (Plovdiv,BG)
Organised with the Bulgarian Society of Cardiology

4.  Guideline implementation: challenges and opportunities.
Congress : ESC Congress 2018
Session : Guidelines in Daily Practice - DAPT Speaker : Y T Yotov (Varna,BG)
Organised with the Bulgarian Society of Cardiology

5.  New evidence that has emerged since the guidelines were published.
Congress : ESC Congress 2018
Session : Guidelines in Daily Practice - DAPT Speaker : A R Goudev (Sofia,BG)
Organised with the Bulgarian Society of Cardiology

 6. Panel discussion: dual anti-platelet therapy guidelines: management problems and opportunities .
Congress : ESC Congress 2018
Session : Guidelines in Daily Practice - DAPT
Organised with the Bulgarian Society of Cardiology

Презентациите и видео към тях са в този сектор на портала на Европейското дружество по кардиология.


За първи път България участва в състезание по време на ESC congress Munich 2018 г.

Mini quiz ‑ Bulgaria vs Morocco Training and Education Special Session, ESC Clinical Practice Guidelines Schumann ‑ The Hub
Bulgarian team presentation. Arman POSTADZHIYAN (Sofia, BG), Mariya TOKMAKOVA (Plovdiv, BG), Iana SIMOVA (Sofia, BG), Kiril KARAMFILOFF (Sofia, BG)

Българският тийм заслужено спечели купата и може да се похвали с голям успех.

 


European Society of Cardiology

Best of ESC Congress 2018
Watch the recording of Best of ESC Congress 2018. Best of ESC Congress 2018 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

Best of ESC Congress 2017
Watch the recording of Best of ESC Congress 2017. Best of ESC Congress 2017 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

Best of ESC Congress 2016
Watch the recording of Best of ESC Congress 2016. Best of ESC Congress 2016 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

ESC Congress 365
Your free access to ESC Congress content all year long. View thousands of webcasts, slides, abstracts and reports from the world's leading cardiology congress – online, anytime, without subscription!

Best of ESC Congress 2015
Watch the recording of Best of ESC Congress 2015. Best of ESC Congress 2015 is an online programme which reviews the latest updates in cardiology.

ESC Congress 2015 in review
The top advances and key clinical trials contained in this report include:
Two analyses of the IMPROVE-IT study
> The TECOS trial
> The PATHWAY-2 trial
Also included:
> Therapeutic updates that contain in depth information on atrial fibrillation, interventional cardiology, and the clinical challenges associated with the use of anticoagulants.
> Topline summary of the 5 new ESC Guidelines released during the Congress.

ESC Congress 2015 in Review - Focus on Prevention Edition
> Findings from EUROASPIRE III and IV
> The SUPPORT trial
> Data from the prospective, international, cohort VISION study
> Feature articles review advances in the management of CVD risk and some important interventions that have been initiated in order to reach the World Heart Federation's goal of a 25% reduction in premature deaths from CVD by 2025.
> Also included are therapeutic updates that contain in depth information on cholesterol-lowering goals and how to achieve them with statins and other treatment options, old and new.

Best of ESC Congress 2014
Watch the recording of Best of ESC Congress 2014. Best of ESC Congress 2014 is a one hour online programme which reviews the latest updates in cardiology that were presented in Barcelona.

Best of ESC Congress 2013
Watch the recording of Best of ESC Congress 2013. Best of ESC Congress 2013 reviews the latest updates in cardiology that were presented in Amsterdam.

Best of ESC Congress 2012
Watch the recording of Best of ESC Congress 2012. Best of ESC Congress 2012 reviews the latest updates in cardiology that were presented in Munich.

Е-обучителна платформа на Европейското кардиологично дружество


ESCeLearning Platform

Education and scientific activities are means by which the ESC fulfils its mission - to reduce the burden of cardiovascular disease - with the congress and meetings being the traditional delivery channel. Today, the internet is another potential channel that can be developed as a rich communication and long distance learning medium that reaches far beyond geographic boundaries.

To respond to educational demands, the ESC now offers an online education platform to cardiology specialities, which implements the curricula, to set the professional standards of cardiology practice and patient care. The initiative enhances the value of ESC content and strengthens the speciality of cardiology via the delivery of curricula and the harmonisation of training. A key point is that educational content is mapped to the curricula i.e. knowledge, skills, and professionalism.

General Cardiology courses - now available!

Acute Cardiac Care

Cardiovascular Imaging

Heart Failure

Heart Rhythm

Percutaneous Cardiovascular Interventions

Prevention and Rehabilitation

 

Как да помогнем при "спряло сърце"? Филм на American Heart Association

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки